martes, 22 de diciembre de 2009

Problemática das TIC's nas zonas rurais

A formación de novas tecnoloxías no medio rural resulta dificil e complicada debido a diversos parámetros
  • Dispersión das diferentes zonas rurais
  • Desinterese xeral polas novas tecnoloxñias
  • Falta de equipamento e de infraestructuras
  • Descoñecemento sobre novas tecnoloxías
  • Falta unha maior facilidade das plataforma online
  • Os servizos de comunicación non apostan por este tipo de formación
  • As redes rurais de teleformación apenas existen.
  • Non existe competencia de servizos de telecomunicacións.Polo tanto, para conquerir unha inmersion en novas tecnoloxías por parte dos integrantes do medio rural debe existir unha formación que chegue a todo o mundo (eliminando o problema da dispersión), que os motive e anime, que conste das infraestructuas necesaria, que sexa acorde ao nivel dos usuarios e que non provoque molestias en canto a desprazamentos e perdas de tempo.

O principal problema da formación no medio rural é a falta de infraestructuras (equipos, lugar de formación, etc) o cal está intimamente ligado e contribuído pola dispersión da poboación rural. Esto conleva á existencia de problemas de desprazamento e perdas de tempo asociadas, dende o lugar de residencia ata a aula de formación. Polo tanto compre mellorar este aspecto de tal xeito que a teleformación se poida realizar desde o domicilio particular evitando innecesarios desprazamentos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario